Kontakt

Frikvarteret har adresse Sirdalsveien 8853
(ikke postadresse, men bygningsadresse)

Kontor/postadresse:
Madla speiderhus,
Revheimsveien 126, 4043 Hafrsfjord
Telefon kontor 916 57 010
post@frikvarteret.no

Org.nr. 995 773 503 mva
Kontonummer 3201 48 22681

Speidernes beredskap har beredskap helger og ferie fra 1.desember til påske
- samt flere helger resten av året.

Beredskapsstasjon i Frikvarteret har telefon 38 37 19 60. Ved nød ring 113.

IKKE SOMMERDRIFT
Vi har IKKE betjent sommerdrift (avsluttet etter prøvedrift 2017 og 2018).

Bidragsytere:
Frikvarteret er gjort mulig med støtte fra uttallige samarbeidspartnere.

Vil du støtte beredskapsarbeidet kan det gjøres bl.a. med Vipps til Speidernes beredskap 86064