Kontakt

Frikvarteret har adresse Sirdalsveien 8853
(ikke postadresse, men bygningsadresse)

Kontor/postadresse:
Madla speiderhus,
Revheimsveien 126, 4043 Hafrsfjord
Telefon kontor 916 57 010
post@frikvarteret.no

Org.nr. 995 773 503 mva
Kontonummer 3201 48 22681

Speidernes beredskap har fast beredskap helger og ferie fra 1.desember til påske
og ved sommerdrift fra 24.juni til 24.august 2018 - samt flere helger resten av året.

Beredskapsstasjon i Frikvarteret har telefon 38 37 19 60. Ved nød ring 113.

SOMMERDRIFT
Frikvarteret blir Sirdal Vandrerhjem med romutleie og matservering fra 24.juni til 24.august 2018
Booking og mer info https://www.sirdalvandrehjem.no/

Bidragsytere:
Frikvarteret er gjort mulig med støtte fra uttallige samarbeidspartnere.

Vil du støtte beredskapsarbeidet kan det gjøres bl.a. med Vipps til Speidernes beredskap 86064