Kontakt

post@frikvarteret.no

Kontor/postadresse:
Madla speiderhus,
Revheimsveien 126, 4043 Hafrsfjord
Kontortelefon 916 57 010

Org.nr. 995 773 503 mva
Kontonummer 3201 48 22681

Speidernes beredskap har fast beredskap helger og ferie fra 1.desember til påske.
Beredskapsstasjon i Frikvarteret har telefon 38 37 19 60. Ved nød ring 113.

NYHET
Frikvarteret blir Sirdal Vandrerhjem med romutleie og matservering fra 25.juni til 25.august 2018
Booking og mer info https://adneram.dnt.no/

Bidragsytere:
Frikvarteret er gjort mulig med støtte fra uttallige samarbeidspartnere.

Vil du støtte beredskapsarbeidet kan det gjøres bl.a. med Vipps til Speidernes beredskap - 86064