333.jpg
 

Velkommen til Frikvarteret – Her tilbys mestringsopplevelser for barn, ungdom og voksne, hvor friluftsliv og naturen er i fokus.

Vi har ikke sommerens betjent sommerdrift.

Velg ellers her alt etter hva tur du planlegger: